Friesian Stallion

فریزین

در اینجا، اسامی سیلمی هایِ نژاد فریزین در مرکز پرورش اسب پارت را مشاهده میکنید. 

تست هایِ دی.ان.ای و ژنتیک این سیلمی ها انجام و در کی.اف.پی.اس یا همان انجمن جهانیِ نژاد فریزین در کشور هلند ثبت شده، و تمامِ کره های تولیدی از این سیلمی ها میتوانند مدارک شناسایی و اصالت خود را از هلند دریافت نمایند. تاکنون، کره های متعددی از این سیلمی ها تولید شده که حرف های زیادی از لحاظِ زیبایی برای گفتن دارند. 

مای لرد، سیلمی بینظیر فریزین در پارت

Mylord van Westerhuis

مای لرد، از اولین سیلمی هایِ فریزینی ست که وارد ایران شد. این سیلمی، خدمات بسیار زیادی در راه تولید کره هایِ اصیل فریزین در

مطالعه بیشتر »