کره هایی از بهترین خطِ خونی و با مدارک معتبر

عملکردی متفاوت

مرکز پرورش اسب پارت، تلاش میکند تا با عملکردی متفاوت، نتایج درخشانی در راستای گسترش ورزش سوارکاری در کشور داشته باشد.

پارت، یکی از مجموعه هایی ست که حضور پررنگی در صنعت اسب کشور دارد.

پیام های شما

0
+
سالهای فعالیت
0
+
رضایت مشتریان
0
+
عناوین جهانی
0
+
متخصصین فعال

در اینجا تنها بخشِ کوچکی از اسب های موجود را می بینید​.

برای بازدید از مجموعه و اسب های فروشی، با ما تماس بگیرید.

brand
اسب شبرنگ فرزانگان
brand
brand