افتخارات

پارت-افتخارات-سوم افتخارات

مقام سوم مسابقات قهرمانی درساژ باشگاه پارت

کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی درساژ رده اسب فریزین  با سیلمی آلکو و دریافت امتیاز 64.58%

پارت-افتخارات-اول افتخارات

مقام اول مسابقات قهرمانی درساژ باشگاه پارت

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی درساژ رده اسب فریزین  با سیلمی دیجی و دریافت امتیاز 73.13%

افتخارات-اخبار-پارت استاد افتخارات

قهرمانی مجموعه پارت در رشته ی پرش در دبی و آلمان  توسط سوار کار ایرانی علی عزیزنیا

قهرمانی مجموعه پارت در رشته ی پرش در دبی و آلمان توسط سوار کار ایرانی علی عزیزنیا در سال 2024

افتخارات-پارت استاد-سیلمی افتخارات

قهرمانی دی جیِ، سیلمی استار پارت در مسابقات درساژ هئیت استان تهران

بعد از بیش از یکسال توقف در برگزاری رویدادهایِ درساژ، در تاریخ 4 اسفندماه 1402، در مسابقات درساژ سطحِ پریلیمیناری...

افتخارات-آلکو سیلمی افتخارات

قهرمانی و نائب قهرمانی آلکو و دی جِی، سیلمی های استار در پارت

در تاریخ 19 تیرماه سال 1401، مسابقات درساژ اسب هایِ فریزین (آیبوپ) در محل باشگاه دشت بهشت پیگیری شد و...

بالاترین امتیاز زیبایی ارزیابی مادیانِ پارت-افتخارات-پارت افتخارات

کسب بالاترین امتیاز زیبایی در روز ارزیابی توسط مادیانِ پارت

در تاریخ 8 ژوئن سال 2022 میلادی، یکی از مادیان های مرکز پرورش اسب پارت با نام یلتس یِه، در...

تینی، نایب قهرمان کلِ اسب های یکساله یِ فریزین هلند-پارت-افتخارات افتخارات

تینی، بعنوان نایب قهرمان کلِ اسب های یکساله یِ فریزین در کشور هلند دست یافت

تینی یکی از زیباترین کره های فریزین در دنیا با مالکیت مرکز پرورش اسب پارت است. این مادیان زیبا که...

کسب مقام استار توسط نیمو در هلند-افتخارات-پارت افتخارات

کسب مقام استار توسط نیمو در هلند

نیمو، نریانی از نژاد فریزین با مالکیت مرکز پرورش اسب پارت در مسابقات انتخاب سیلمی از بین نریان های جوان...

قهرمانی آقای امیر محمد حسینعلی -افتخارات-پارت افتخارات

قهرمانی آقای امیر محمد حسینعلی در مسابقات اسب خالص ایرانی از باشگاه پارت

از باشگاه پارت:اولین مسابقه سال ۱۴۰۰ اسب خالص ترکمن هیات سوارکاری استان تهران در باشگاه سوارکاری توسن برگزار شد.عرفان آسیایی،...